We use anonymous cookies to ensure you get the best experience on our website. If you continue, you agree with our cookie policy. If you like, you can change your cookie settings at any time.

Learn more about our cookies policy

Johnson Health Tech (JHTVN) được thành lập năm 2013 có Trụ sở đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh Việt Nam. Đây là chi nhánh thứ 19 của công ty Johnson Health Tech, một trong những nhà sản xuất lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới chuyên về thiết bị tập luyện tại nhà và kinh doanh.

Là một phần của công ty Johnson Health Tech, chúng tôi cung cấp các sản phẩm tiên tiến và chất lượng cao với một số nhãn hiệu khác nhau – mỗi loại được thiết kế riêng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường phục vụ, từ các cơ sở thương mại đến các cửa hiệu và chuỗi bán lẻ.

Để biết thêm thông tin về các nhãn hiệu của chúng tôi, xin vui lòng bấm vào biểu tượng nhãn hiệu tương ứng bên dưới.